https://nyheder.tv2.dk/samfund/2024-01-24-grunden-kunne-lyse-op-i-natten-men-i-dag-er-situationen-en-anden

Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type DN.Departments.Website.Models.Components.HtmlModel.

 

Vi har fra DN Randers været i dialog med Region Midt og Randers kommune omkring planen for efterbehandling af råstofgravningen ved Ølst, hvor man efter en plan godkendt af Region Midt skal ændre arealet fra en lergrav til et rekreativt naturområde. Vores aftryk i planen er bl.a. etableringen af et stisystem til offentlig adgang og friholdelsen af et par af skrænterne fra opfyldning, så man her kan få et tilbageblik på Danmarks fortid, som den afspejler sig i de geologiske lag.

Denne efterbehandlingsplan indebærer tilførsel af store mængder jord, og da Region Midt gav tilladelse til at anvende lettere forurenet jord, havde vi ikke indvendinger, idet tilladelsen argumenterer for, at grundvandet er velbeskyttet.

Vi så ikke, på dette tidspunkt, at der var en risiko for at de store mængder tilført jord på et underlag af plastisk ler kunne føre til et jordskred. Set i bagklogskabens lys burde man have set, der var en sådan risiko, men vi så den ikke. Og det ser heller ikke ud til, at andre så denne risiko, for i så fald burde det indgå i VVM-screeningen og en efterfølgende VVM-redegørelse.

Fra DN Randers var focus i stedet på risikoen for forurening af Alling Å, primært fra den håndtering af mere forurenet jord, som blev tilladt på fabriksområdet igennem en Lokalplan 705 og tilhørende miljøtilladelse. Og den forureningsrisiko, der er fra ikke tilladte aktiviteter, som vask af maskiner i vandbassiner med udløb til åen. Det fremgår af vores bemærkninger til Lokalplanen.

Der har i medierne været omtale af flere overtrædelser af miljøtilladelserne gennem tiden. Når der ikke er klaget over dem fra DN Randers side skyldes det, at de allerede var under myndighedsbehandling, da vi i DN Randers blev bekendte med dem.