I samarbejde mellem AArhus Amt, Randers Kommune, Skov og Naturstyrelsen og Åge V. Jensens Fonde blev naturgenopretning af gudenådalen påbegyndt i 2003.

Læs mere: https://natur.randers.dk/besoeg-naturen/bynaere-naturomraader/vorup-enge/
Mellem den Blå Bro og motorvej E45 er der stier på begge sider af Gudenåen. Store dele af året er stierne fremkommelige uden gummistøvler.
Udsigt fra broen, i området med bisonokser, ind mod Randers By
Til afgræsning af området bruges bl.a. bisonokser som kan være ude hele året.
I området er der fugletårne med udsigt over engene, faststationeret kikkert og informationer om fugle på vandet.

Langs stierne er der borde og bænke så medbragt mad kan nydes i de spændende omgivelser.

Området indbyder til oplevelser for hele familien.