Arrangementsgruppe

I denne gruppe arbejder vi med ture og arrangementer. Vi laver alt fra små hyggelige ture ud i naturen i Randers til årsmøder, affaldsindsamlinger osv. 

Kontakt Ingemann Schnetler på tlf. 50543830 eller randers @dn.dk og hør mere. 

 

Lokale sager gruppen

Her arbejder vi med lokale sager.

Vi møde gennemgår løbede aktuelle sager og afgørelser. Sammen skriver vi eventuelle klager og følger forløbet frem til sagens afgørelse.  

Kontakt Christian Halgreen på tlf. 20101519 eller randers @dn.dk og hør mere. 

 

Naturpleje gruppen

Her mødes vi tre-fire gange om sommeren og plejer udvalgte arealer i Randers. Det kan være alt fra le-slåning og rydning af krat til bekæmpelse af invasive arter. 

Kontakt Christian Halgreen eller randers @dn.dk og hør mere.