DN Randers er en af Danmarks Naturfredningsforenings knap 100 afdelinger i Danmark, der koordinerer foreningens lokale arbejde i kommunerne. Arbejdet handler primært om at bevare og pleje den spændende natur, som omgiver os.

DN Randers bestyrelse bruger en del fritid på at varetage naturen og miljøets interesser i vores kommune. Men vi vil også gerne arrangere ture og møder for DN-medlemmer og andre borgere i kommunen.

Det er mange store opgaver, som kun kan løses, hvis frivillige DN-medlemmer hjælper bestyrelsen. Derfor vil vi gerne i kontakt med dig, hvis du har tid og lyst til at hjælpe med at varetage dele af DN-afdelingens opgaver og ansvar.