15-12-2016 Handleplan for Bjerre og Haslund skove

Bjerre og Haslund skove er tilsammen udpeget som Natura 2000 område, og for disse områder skal kommunerne udarbejde handleplaner, der sikrer at områderne udvikler sig til gavn for den natur, der er baggrund for udpegningen.  Bjerre skov ligger for en del i Favrskov kommune

Disse handleplaner revideres med mellemrum, og sammen med DN Favrskov afleverede vi et høringssvar, der peger på mere naturlig hydrologi i skovene og videreførelse af de driftsformer, stævningsskov og græsningsskov, er er grundlaget for udpegning.

01-11-2016 Fredning af Lysnet

Lysnet er med sine 131 meter det højeste punkt i både Randers og Favrskov kommune og tilbyder en formidable udsigt udover Lilleådalen og Gudenådalen. Adgangen til det højeste punkt er fredet, opvoksende træer afskærer udsigten. Men et nyt fredningsforslag, søger Danmarks Naturfredningsforening at sikre udsigten, og samtidig sikre den enestående natur i overdrev på bakken og i skovene ved bakkens fod.

Fredningsforslaget kan du se her.

14-06-2016 Klage over tilladelse til boligbyggeri ved Vinderslevs eksportstalde

DN klager over Randers Kommunes tilladelse til at der bygges endnu flere boliger ved den gård, der af Vindslevs svineeksportvirksomhed anvendes til opstaldning og omladning af svin til eksport. Planloven skal sikre, at industri, bolig og landbrug skilles ad, dog naturligvis med mulighed for at man fortsat kan bo og arbejde på landet. Der er mange muligheder for at dispensere til boligbyggeri på landet, men ingen af disse dækker i dette tilfælde - således som tilladelsen er formuleret. I stedet lægger tilladelsen op til, at der omkring eksportstaldene udvikler sig netop den blanding af forurenende industri og beboelse på landet, som planloven har til formål at forhindre.

 

12-05-2016 Klage over hangar til ultralette fly ved Fårup

Ved en besigtigelse i forbindelse med en anden sag bemærkede Randers kommune, at der på ejendommen Fårup  Plantagevej i 2010 er opført et halvtag til ultralette fly uden tilladelse og indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen for en nærliggende gravhøj. Den blev krævet fjernet, og Natur og Miljøklagenævnet stadfæstede afgørelsen i 2015, men halvtaget står der endnu.

I 2016 valgte Randers Kommune at give tilladelse til at halvtaget  gøres lidt smallere og lukkes af med skydeporte. Dette har DN klaget over, idet det stadig strider mod fortidsmindebeskyttelsen og derudover kræver dispensation fra Planloven