Indvielsen af naturprojekter og stier

Flere års samarbejde mellem Naturstyrelsen, Mariagerfjord og Randers kommuner, lodsejere og lokale ildsjæle resulterede i genslyngning af åen, forbedret stiforhold og  flere nye broer.

Der er flere muligheder for parkering og vandreruter, både nord og syd for åen, hvor man, specielt forår og tidlig sommer kan opleve en mangfoldighed af blomster.

 

 

Den 24.09.2017 var der klipning af snor på Bredkildebroen, ca. 1 km fra Semvej 22, Mariager.
Informationstavle ved Bredkildebroen
Gode stier langs åen.
Ud over en spændende natur er det muligt at følge Østjyllands Museum`s udgravning.
Her er udgravet stolper fra Skandinaviens ældste vej.
o
Insektædende Vibefedt er en af de mere sjældne planter.